Toegepaste Dierlijke Genetica

Onderzoeksthema's

  • De erfelijkheid van complexe karakteristieken en afwijkingen in gezelschapsdieren zoals honden, paarden en katten. Fenotypering gebeurt voornamelijk door morfometrische beoordeling, en genotypering gebeurt door genome wide association studies (GWAS), whole exome sequencing (WES) of whole genome sequencing (WGS).

  • De microbiële samenstelling in de darmen van dieren en de relatie van dit microbioom tot de voeding en omgeving van deze dieren. Hiervoor worden cultuuronafhankelijke DNA sequentietechnieken gebruikt.

Samenwerking met andere onderzoeksgroepen

  • Faculteit Diergeneeskunde: onderzoek naar orthopedische afwijkingen zoals hip laxity en elbow dysplasia bij honden.
  • Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, vakgroep BW21 (Plant): onderzoek naar geïntegreerde plant-dier-productiesystemen om de hoeveelheid arbeid en pesticiden te reduceren.
  • Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG): kweekprogramma voor gezonde en hoogst bekwame blindengeleidehonden.