CROPDIVA zet onderbenutte gewassen terug op het veld

(27-10-2021) Haver, triticale, boekweit, veldbonen, lupinen en gerst voor menselijke voeding terug op het veld zetten: dat is het doel van het Horizon 2020-project CROPDIVA.

Gewassen van vroeger voor de toekomst

"Alle geselecteerde gewassen hebben een zeer brede genetische achtergrond", aldus prof. Geert Haesaert, coördinator van het project.

"Die achtergrond kunnen we inzetten wanneer we belangrijke eigenschappen inkruisen die bijvoorbeeld te maken hebben met meer veerkracht tegen stressfactoren en een verbeterde nutritionele waarde."

"Bovendien hebben deze gewassen grote ecologische voordelen. Ze produceren bijvoorbeeld nectarrijke bloemen of fixeren luchtstikstof. Dat zal leiden tot zeer veerkrachtige agro-ecosystemen met een groter aanpassingsvermogen aan klimaatverandering, een beter gebruik van genetische hulpbronnen en een grotere voedseldiversiteit."

De belangrijkste activiteiten van CROPDIVA zetten in op 3 zaken:

  1. de veerkracht van teeltsystemen verbeteren;
  2. de economische en sociale behoeften van landbouwers afstemmen op ecologische doelstellingen;
  3. nieuwe producten promoten die voldoen aan de eisen van de consument.

Het project loopt tot eind augustus 2025. De resultaten zullen worden gebruikt voor innovatieve oplossingen in de gehele keten om biodiversiteitsbeheer op alle niveaus mogelijk te maken.

27 partners uit 12 landen

Eind 2020 keurde de Europese Commissie het Horizon 2020-project CROPDIVA goed. Dat project kwam tot stand via een samenwerking van experten uit 12 landen en ging van start op 1 september 2021.

De 27 partners zijn universiteiten, bedrijven en organisaties. Zij bundelen de krachten om de agrobiodiversiteit doorheen Europa te laten toenemen door in te zetten op gewasdiversiteit en het creëren van lokale waardenketens. De UGent is coördinator.

Blijf op de hoogte

Meer info