Marc van Meirvenne neemt ontslag, wat nu?

(25-03-2022) Prof. Marc Van Meirvenne neemt ontslag als decaan vanaf 1 april. Op 1 oktober wordt prof. Els Van Damme decaan. Zij werd verkozen op 17 maart 2022. De faculteitsraad zal een decaan aanduiden voor de periode tussen 1 april en 1 oktober.

  • Op 25 maart 2022 kondigde prof. Marc Van Meirvenne zijn ontslag aan als decaan van de faculteit. Hij was decaan sinds 2015. Zijn ontslag gaat in op 1 april 2022.
  • Op 1 april 2022 neemt de academisch secretaris, prof. Ann Dumoulin, de verantwoordelijkheden van de decaan over totdat een nieuwe decaan is aangeduid. Op 21 april 2022 beslist de faculteitsraad wie decaan wordt voor de periode tot 1 oktober 2022.
  • Op 1 oktober 2022 wordt Els Van Damme decaan. Zij werd verkozen op de faculteitsraad van 17 maart 2022.

Marc Van Meirvenne neemt ontslag

Met dit bericht kondigde prof. Marc Van Meirvenne zijn ontslag aan als decaan.

Marc Van Meirvenne

In de afgelopen weken kwam de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, als gevolg van diverse berichten in de media over grensoverschrijdend gedrag zowel van seksuele aard als door machtsmisbruik tegenover medewerkers, in een storm terecht. Dit heeft o.a. tot twee zeer woelige faculteitsraden geleid. Het is duidelijk dat er een breuk in vertrouwen ontstaan is.

Teneinde tot een herstel van vertrouwen te kunnen komen lijkt het me noodzakelijk dat iemand de verantwoordelijkheid opneemt voor wat er in de voorbije jaren is kunnen verkeerd gaan aan de faculteit, als een onderdeel van het grotere geheel van de universiteit. Wie anders dan de decaan die de voorbije jaren in functie was kan dit doen?

Daarom heb ik gisteren aan de rector mijn ontslag als decaan van de FBW aangeboden. Hij heeft dit aanvaard. Dit is een louter persoonlijke beslissing zonder druk van iemand.

Dit ontslag gaat in op 1 april 2022. Er zal een procedure tot aanduiding van een decaan voor de resterende periode van het lopende mandaat (van 1 april tot 30 september 2022) opgestart worden en tot dan neemt de academisch secretaris, Prof. Ann Dumoulin, de verantwoordelijkheden van de decaan over. Samen met de nieuwe decaan en de leden van het facultair bestuur zal ik, vanop de achtergrond, er voor zorgen dat de continuïteit van de facultaire werking in de komende maanden verzekerd blijft.

Met genegen groeten,
Marc Van Meirvenne

Els Van Damme wordt decaan op 1 oktober

Professor Els Van DammeProf. Els Van Damme wordt op 1 oktober 2022 de nieuwe decaan van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. Ze is daarmee de eerste vrouwelijke decaan van de faculteit.

Prof. Van Damme is verbonden aan de vakgroep Biotechnologie en is sinds 2012 onderzoeksdirecteur van de faculteit. Sinds 2014 is prof. Van Damme lid van de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent.

Els Van Damme startte haar loopbaan als hoofddocent aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen in 2002. Ze is gespecialiseerd in biochemie en glycobiologie, en in de interacties tussen eiwitten en koolhydraten in planten.

Els Van Damme: “Overleg en discussie zijn belangrijke elementen op de weg naar efficiënt bestuur. We moeten ervoor zorgen dat we met plezier naar de faculteit kunnen komen, waar we samen bouwen aan de toekomst met respect voor elkaar en elkaars grenzen. Ik zal me daarvoor ten volle engageren in mijn functie als decaan.”