Stonehenge geeft sporen van veel ouder verleden prijs

(11-05-2022) Een bijzonder waardevolle ontdekking zet onze kennis over Stonehenge op zijn kop. Op de meest onderzochte site ter wereld vond een onderzoeksgroep met enkele UGent’ers sporen die veel ouder zijn dan alles wat er tot nog toe opgegraven werd.

Dat er toch nog geheimen bloot te leggen zijn, weten we dankzij bio-ingenieur Philippe De Smedt, onder andere via bodemscans.

“We hebben in Stonehenge ongekende prehistorische sporen ontdekt, die een tijdsvenster beslaan van het einde van de laatste ijstijd, zo’n 10.000 jaar geleden, tot de midden-bronstijd”, aldus Philippe De Smedt.