Commissie Onderwijsbeleid

Taak

Deze commissie, met vooral vertegenwoordigers uit de CKO, aangevuld met de decaan en zonder studentenvertegenwoordiging, moet reflecteren en adviseren over het globale onderwijsbeleid en de visieontwikkeling van de faculteit, los van individuele, vakgroep- of opleidingsbelangen en met aandacht voor de drie grote groepen aan opleidingen die de FBW verzorgt. De adviezen van deze commissie komen via de Commissie Beleid op de faculteitsraad

Samenstelling

Ex officio

Onderwijsdirecteur en voorzitter: prof. Mieke Uyttendaele

Decaan: prof. Els Van Damme

ZAP Bio-ingenieurs

prof. Marjan De Mey

prof. Kristof Demeestere

ZAP Industrieel Ingenieurs

Leen De Gelder

Diederik Rousseau

ZAP Internationale Masters

Peter Bossier

Peter Finke

AAP

Ilias Semmouri (vervanger: Sophie Huysveld)

ATP

Veerle Lambert, facultaire dienst Internationalisering (vervanger: Wim Hoste)

Petra Vanhooren, facultaire dienst Onderwijs, Kwaliteitszorg (vervanger: Chantal Hongenaert)