Leerstoel UGent-Evides

EvidesDe leerstoel industriële en circulaire watertechnologie faciliteert de overdracht van universitair onderzoek naar de maatschappij. De leerstoel werd in 2016 opgericht aan de UGent, met de steun van Evides Industriewater B.V.

  • De focus ligt op de productie van ultrapuur proceswater, afvalwaterzuivering en waterhergebruik.
  • Doel is om innovatieve praktijken in de industriële waterkringloop mogelijk en bereikbaar te maken. Zo kunnen we de waterkringloop efficiënter en duurzamer maken en bedrijven klaarstomen voor de toekomst. Dit resulteert in kostenbesparingen, groei en verhoogde productiviteit bij de eindgebruiker.
  • Communicatie is hierbij het sleutelwoord. Dit kan door verschillende actoren binnen de watersector samen te brengen, informatie uit te wisselen en gecoördineerd actie te ondernemen.

Brug naar projecten met de industrie

Deze leerstoel vormt een brug naar heel wat interessante industriegerelateerde projecten:

  1. IMPROVED water focust op de bouw en exploitatie van een mobiele proceswatervoorziening. Deze onderzoekt het effect van veranderende waterkwaliteit op voorbehandeling, ontzouting en het proces zelf ter plaatse.
  2. Het project Condensaatbehandeling is gericht op de behandeling van verontreinigde condensaatstromen en de bestemming van chemicaliën in de stoomcyclus. Het doel is om de water- en energie-efficiëntie van de stoomwatercyclus te verhogen.

Meer info