Presentaties infosessies

Hier kan je alle presentaties van onze infosessie vinden. De opnames kan je via Ufora bekijken: 'Welcome Abroad' -> Inhoud.

Uitwisseling voor vakken Bio-ingenieurswetenschappen (campus Coupure)

Uitwisseling voor vakken Bio-wetenschappen (campus Schoonmeersen)

Uitwisseling voor stage, masterproef, summer/winter school of BIPs (campus Schoonmeersen & campus Coupure)

Uitwisseling voor masterproef/stage/summer of winter school (campus Kortrijk)

Infosession exchange opportunities for Erasmus Mundus Joint Degree Programs (IMRD, IMSOGLO, SINREM, IMAQH)

Praktische info uitwisselingsaanvraag Oasis (NL) 

Practical info exchange application Oasis (ENG)

Praktische infosessie Curriculum in uitwisseling & Learning Agreement (NL)