Vrijstellingen

Wie houder is van creditbewijzen, van eerder verworven kwalificaties (EVK) of van een bewijs van bekwaamheid op basis van eerder verworven competenties kan bij de curriculumcommissie een vrijstelling vragen voor bepaalde opleidingsonderdelen.  Je kan dus geen vrijstelling aanvragen op basis van een vak waarvoor je gedelibereerd bent. Indien de vrijstelling wordt toegekend, word je vrijgesteld van de verplichting om het examen van het 'gelijkaardig' opleidingsonderdeel af te leggen.

Het reglement over vrijstellingen vind je in artikel 29 van het Onderwijs- en examenreglement .

Aanvraagdossier samenstellen en indienen

Het is aan jou om duidelijk te motiveren  dat de inhouden en competenties die gerealiseerd worden in het vak waarvoor je vrijstelling vraagt, reeds zijn verworven. Vertrekbasis is de studiefiche van het vak waarvoor men vrijstelling vraagt (studiekiezer). 

  • Stap 1: Registreer je of meld je aan in Oasis en klik in het linkermenu in de tab Curriculum op Vrijstellingen.
  • Stap 2: Maak een nieuwe aanvraag aan via ‘Aanvraag toevoegen’ en vul alle gevraagde gegevens in. Controleer je voorgeschiedenis (of vul aan) en selecteer de juiste opleiding.
  • Stap 3: Voeg één of meerdere opleidingsonderdelen toe waarvoor je een vrijstelling wil aanvragen.
  • Stap 4: Voeg één of meerdere opleidingsonderdelen toe op basis waarvan je deze vrijstelling aanvraagt met alle vereiste gegevens.
  • Stap 5: Voeg alle nodige documenten toe om je aanvraag te staven. Dit is het creditbewijs, de puntenlijsten en/of andere kwalificatiebewijzen en de studiefiches van de vakken op basis waarvan je vrijstellingen aanvraagt.
  • Stap 6: Voeg eventueel een opmerking en/of motivatie toe aan je aanvraag.
  • Stap 7: Controleer of je alle gegevens correct hebt ingevuld en alle verplichte bijlages hebt toegevoegd en dien je aanvraag in.

Handleiding "vrijstelling aanvragen"

Deadlines

  • vrijstelling voor 1ste semester vakken: 14 november
  • vrijstelling voor 2de semester vakken: 28 februari

En verder?

Beslissing

De uiteindelijke beslissing over de aanvraag wordt genomen door de curriculumcommissie van de faculteit.

Je wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht via mail.

Impact op het curriculum

Bij het ingeven van je curriculum in OASIS dien je ook de opleidingsonderdelen waarvoor je vrijstellingen hebt aangevraagd/gekregen op te nemen in je curriculum. De Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning zal - indien van toepassing - je vrijstellingen in OASIS registreren.

Afhankelijk van het aantal studiepunten waarvoor je bent vrijgesteld kom je in aanmerking voor een geïndividualiseerd traject (GIT) waarbij je vakken mag opnemen uit het volgend modeltrajectjaar van de opleiding. Meer info.

Beroepsmogelijkheid tegen beslissingen van de examencommissie inzake vrijstellingen

Ben je het niet eens met de beslissing van de examencommissie betreffende je aanvraag voor vrijstellingen? In dat geval kan je in beroep gaan tegen deze beslissing bij de Interne Beroepscommissie. De interne beroepsprocedure staat in het Onderwijs- en examenreglement beschreven.

Vragen? Contacteer de trajectbegeleider!

Campus Coupure (bio-ingenieuropleidingen en Engelstalige masteropleidingen):

Campus Schoonmeersen (industrieel ingenieuropleidingen - biowetenschappen/ industriële wetenschappen: biochemie)

Campus Kortrijk (industrieel ingenieuropleidingen - bio-industriële wetenschappen)

Gerelateerde inhoud