Liselot Casteleyn

Liselot Casteleyn (zij/haar) is doctoraatsonderzoeker (FWO) bij de onderzoeksgroep Migratierecht. Ze studeerde af in de Criminologische Wetenschappen (2017) en in Conflict- en Ontwikkelingsstudies (2019). Tijdens haar studies ontdekte ze haar passie voor kritisch maatschappelijk onderzoek, wat tot uiting komt in haar thesissen over de Arabisch-Europese Liga en de Keniaanse LGBTIQ+ beweging. Voor ze aan haar doctoraatsonderzoek begon, werkte Liselot als wetenschappelijk medewerker bij het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) aan de Universiteit Gent. Daarnaast heeft ze de kans gehad om te werken voor twee sociaal geëngageerde organisaties: vzw JES en HUURpunt vzw. Haar huidige onderzoeksproject wordt begeleid door prof. Ellen Desmet en prof. Marlies Casier, en onderzoekt de complexiteit van de Belgische asielprocedure op de grond van seksuele oriëntatie en genderidentiteit (SOGI).


Recente publicaties      ||     Volledige bibliografie      ||      Research Explorer