Marjolein De Pau

Marjolein De Pau heeft een bachelordiploma in Toegepaste Psychologie en een masterdiplome in zowel Klinische Psychologie als Conflict- en Ontwikkelingstudies. Haar professionele ervaring als klinische psychologie ligt voornamelijk in (hoog beveiligde) forensische psychiatrische zorg. Binnen haar academische onderzoek werkt ze rond kwetsbare groepen (omwille van psychische problemen) in het strafrechtsysteem, en de organisatie van forensische psychiatrische zorg.


Recente publicaties      ||     Volledige bibliografie      ||      Research Explorer