Taal, zorg en bescherming: Een sociolinguïstische etnografie van de meertalige noden en uitdagingen in het zorgraject van niet-begeleide minderjarigen

Omschrijving: Dit onderzoeksproject biedt een sociolinguïstisch-etnografische studie van de meertalige noden en uitdagingen van niet-begeleide minderjarige verzoekers om internationale bescherming (NBMV) in relatie tot hun recht op advies, begeleiding en zorg. De centrale hypothese is dat hun meervoudig kwetsbare positie bij aankomst in de nieuwe samenleving wordt uitvergroot door taalkundige kwetsbaarheden en onzekerheden. Het project wil de impact van taal en meertaligheid op het zorgtraject onderzoeken, met een specifieke focus op de vertrouwensrelatie tussen voogden en hun pupillen, met als doel de kwaliteit van de zorgrelatie te verbeteren. Op basis van kwalitatieve en participatieve onderzoeksmethoden beoogt het project een combinatie van nieuwe fundamentele inzichten in de impact van meertaligheid en tolken op de mediëring van complexe en soms gevoelige informatie, het creëren van vertrouwen en het bieden van steun in de relatie tussen voogd en NBMV.
Promotor(en): Katrijn Maryns
Onderzoek(st)er(s): Lotte Remue
Faculteit(en): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Periode: 2022 - 2026