Human Rights @ De Krook

Onderzoekers van het UGent Human Rights Research Network gaan in gesprek met het middenveld, kunstenaars,… en met de bezoekers van de bibliotheek.

Human Rights @ De KrookZowel in onze samenleving als elders staan mensenrechten blijvend onder druk. Dit bevestigt niet alleen hun belang als onderwerp van degelijk onderzoek maar het bewijst ook de noodzaak om de bevindingen uit dit onderzoek te bespreken buiten de muren van de universiteit.

Met de lezingenreeks HumanRights@DeKrook maken we van deze nood een deugd. Onderzoekers van het Human Rights Centre van de Universiteit Gent gaan in gesprek met het middenveld, kunstenaars,… en met de bezoekers van de bibliotheek. Deze avonden bieden de gelegenheid om samen na te denken over de betekenis van mensenrechten in onze huidige samenleving.

Herbeleef de voorgaande edities van Human Rights @ De Krook online via

Programma 2023

    Deze activiteiten vinden plaats tussen 19u30 en 21u00 in Bibliotheek De Krook, zaal De blauwe vogel op verdieping -1.

    Lees meer over Human Rights @ De Krook via de online leesdossiers van Bibliotheek De Krook en van het Human Rights research Network.

    Een organisatie van het UGent Human Rights Research Network in samenwerking met Bibliotheek De Krook en Avansa regio Gent.

    Human Rights Research Network