Anesthesie / Intensieve Zorgen

Deze afdeling voorziet de sedatie en narcose van de patiënten tijdens diagnostische en chirurgische procedures. Patiënten worden nauwgezet opgevolgd met uitgebreide monitoring tijdens alle procedures (EKG, pulse-oximetrie, capnografie, (non)-invasieve bloeddruk, temperatuur, anesthesiegassen).

Ook pijnbestrijding is een belangrijke peiler van deze dienst. Zowel dieren met acute pijn ten gevolge van een operatie of trauma, als patiënten met chronische pijn krijgen een individueel aangepast analgesie-protocol. Verder staat deze afdeling in voor de voornamelijk technische aspecten van de 'intensive care unit' (ICU): plaatsen van centraal veneuze katheters, arteriële katheters, O2-supplementatie, ventilatie, enz.

Overige ICU zorgen worden verstrekt in nauwe samenwerking met de andere afdelingen. Binnen de afdeling wordt ook aan onderzoek gedaan o.a. naar de invloed van anesthesie op de hersendoorbloeding en het serotonerge systeem, naar multimodale analgesie bij de hond (aangepaste klinische analgesieprotocollen en epidurale analgesie) en naar de distributie van opiaatreceptoren in het centraal zenuwstelsel bij de hond.

anesth-vakgebied-400