Oftalmologie

U kan bij ons terecht voor een volledig oogonderzoek van uw dier. Standaard oogonderzoek omvat een meting van de traanproduktie en fluoresceïne onderzoek van het hoornvlies. In geval van abnormale oogvloei kan een staal worden genomen voor bacteriologisch onderzoek. Daarna worden met een indirecte oftalmoscoop alle oogstructuren van oogleden tot netvlies onderzocht. In sommige gevallen wordt een mydriaticum toegediend, dit is een druppel die de pupil openzet, zodat lens en netvlies beter te onderzoeken zijn.

De lens, de iris, de voorste oogkamer en hoornvlies kunnen verder worden bekeken met een spleetlampbiomicroscoop. Dit toestel kan helpen om heel kleine afwijkingen goed in beeld te brengen. Oogdrukmeting gebeurt met behulp van een tonometer.

Bij patiënten met glaucoom of verhoogde oogdruk, of rassen die een erfelijke gevoeligheid hebben voor het ontwikkelen van glaucoom kan ook een gonioscopie worden uitgevoerd. Hierbij wordt de filtratiehoek in het oog, verantwoordelijk voor een groot deel van de afvoer van voorste oogkamerwater, onderzocht, waarbij wordt gekeken of deze mooi open is.

Oogchirurgie omvat de chirurgie van de oogleden, derde ooglid, hoornvlies en intraoculaire chirurgie.

Indien het oogprobleem is gekoppeld aan een algemene ziekte, wordt nauw samengewerkt met andere diensten (Neurologie, Inwendige ziekten, Dermatologie), waardoor we de patiënt met de best mogelijke zorgen kunnen omringen.

oftalmo-vakgebied1-250 oftalmo-vakgebied2-250