Eigenaarsinfo: verminderde opname van voedingsstoffen bij honden met een extrahepatische portosystemische shunt

In een normale lever worden enerzijds belangrijke stoffen aangemaakt terwijl anderzijds giftige stoffen onschadelijk worden gemaakt. Bij een portosystemische shunt passeert het bloed uit het maagdarmstelsel de lever om rechtstreeks in een grote ader uit te monden. Hierdoor bereiken te weinig voedingsstoffen de lever, waardoor die klein blijft. Door opstapeling van giftige stoffen vertonen honden met een portosystemische shunt vaak abnormaal gedrag. Verminderde opname van bepaalde voedingsstoffen kan leiden tot uiteenlopende problemen, zoals braken, diarree en een verminderde vacht- en huidkwaliteit.

 

Het doel van deze studie is om te onderzoeken welke voedingsstoffen er slecht worden opgenomen als de lever te weinig bloed krijgt, zodat deze in de toekomst kunnen gesupplementeerd worden bij patiënten met een portosystemische shunt.

 

Voor deze studie zoeken we patiënten met een extrahepatische portosystemische shunt die chirurgisch zal behandeld worden.

 

Vooraleer honden met een extrahepatische portosystemische shunt geopereerd worden, is het belangrijk om patiënten eerst een aantal weken medicamenteus te behandelen, om complicaties tijdens en kort na de operatie te verkleinen. Vooraleer een ondersteunende behandeling met geneesmiddelen en/of speciale voeding in te stellen zal een vragenlijst worden afgenomen en worden een algemeen lichamelijk onderzoek en speciale bloedanalyses uitgevoerd. Na de operatie zijn er verschillende controlebezoeken waarop dezelfde onderzoeken worden herhaald, namelijk 1 maand, 3 maanden en 6 maanden na de operatie. Bovendien wordt 3 maanden na de operatie via medische beeldvorming (via een scintigrafie onder een kortdurende verdoving) bepaald of de operatie succesvol was en of de shunt al volledig gesloten is. Om na te gaan welke voedingsstoffen slecht worden opgenomen zal er tijdens de operatie en 3 maanden na de operatie een klein huidbiopt worden genomen. Al deze controlebezoeken na operatie, inclusief de scintigrafische scan worden sowieso geadviseerd bij patiënten die geopereerd worden aan een extrahepatische portosystemische shunt, ongeacht deelname of niet aan een lopende studie. Zowel de kortdurende verdoving voor de scintigrafische scan, als het nemen van een klein huidbiopt houden weinig tot geen risico’s in en leiden tot geen of gering ongemak voor uw hond.

 

Bij deelname aan deze studie wordt uw hond zeer intensief opgevolgd door specialisten van zowel de dienst interne geneeskunde als chirurgie. Bovendien worden controlebezoeken, inclusief bloedonderzoeken die uitgevoerd kunnen worden in ons interne laboratorium, gratis aangeboden. De uitslagen van de verschillende onderzoeken zullen naar uw dierenarts gestuurd worden, en u en uw dierenarts kunnen ons steeds contacteren voor extra vragen om zo de behandeling en opvolging van de patiënten te optimaliseren.

 

Uw deelname aan deze studie zal ons helpen om te weten te komen welke voedingsstoffen nuttig zijn om te supplementeren bij honden met een portosystemische shunt om hun levenskwaliteit verder te verbeteren.

 

Voor meer informatie en voor doorverwijzing, gelieve contact op te nemen met de dierenartsen G. Serrano (dienst interne geneeskunde) of N. Devriendt (dienst chirurgie) via lever.khd@ugent.be of 09/264 77 00.


Terug naar introductie

leveraandoeningen4a  leveraandoeningen4b

Patiënt voor operatie (links) en 1 maand na operatie (rechts) van extrahepatische portosystemische shunt