Voorkennis en vaardigheden

Voorkennis

Een universitaire opleiding start in principe vanaf nul. Dat is zeker zo voor de medisch gerichte vakken. Voor de vakken chemie, fysica en biologie is een grondige voorkennis wel een sterke troef om te slagen. De stof van het secundair onderwijs wordt in het begin van het academiejaar in een snel tempo herhaald en wordt daarna verder uitgediept.

De 'ideale' voorbereidende richting uit het secundair onderwijs is een ASO richting die per week 2 uur fysica, 2 uur chemie en 6 uur wiskunde aanbiedt.

Studenten moeten hier bij zichzelf nagaan hoe sterk ze zijn voor wetenschappen en wiskunde en hoe vlot ze nieuwe stof kunnen verwerken, begrijpen en toepassen. Een goede studiemethode, motivatie en werkkracht zijn hier uiteraard van groot belang.

Om een vlotte start te garanderen, werken studenten met weinig achtergrondkennis over fysica, chemie en wiskunde zich best bij. Een achterstand wegwerken is niet zo evident tijdens de zomermaanden. Je start hier dus best al mee tijdens je laatste jaar secundair onderwijs. De handboeken van de derde graad van het secundair onderwijs van de ASO richting Wetenschappen-Wiskunde geven hierbij de beste basis.

Er is een online zelftest wetenschappen beschikbaar voor fysica en chemie via de website van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

Specifiek voor organische chemie kan je volgende inleiding tot de organische chemie doornemen.

Studenten die na hun secundaire opleiding een beperkte voorkennis hebben wat betreft chemie, fysica en wiskunde (bijvoorbeeld: studierichtingen met 3-4 uur wiskunde per week en/of natuurwetenschappen) kunnen opteren om, ter voorbereiding van hun universitaire studies, een 7de jaar middelbaar bijzondere wetenschappelijke vorming te volgen. De bedoeling van deze jaaropleiding is om voor de basiswetenschappen een dusdanig niveau te bereiken, zodat de student zonder achterstand aan de start komt van de studie diergeneeskunde.

Hier kan je op zoek gaan naar middelbare scholen die deze jaaropleiding aanbieden.

Vaardigheden

Medische wetenschappen maken gebruik van Latijnse terminologie. Noties van Latijn zijn nuttig, maar geen noodzakelijke voorwaarde om te slagen. Een sterk geheugen is de belangrijke vereiste voor zowat alle medische vakken.

Fysieke factoren spelen zowel voor de opleiding als voor het beroep een belangrijke rol. Uithoudingsvermogen is ook nodig om de studie tot een goed einde te brengen. Studeren is immers een fulltime opdracht, zeker in de masterjaren, wanneer het werk in de klinieken bijna alle vrije uren opslorpt.

Een andere belangrijke vaardigheid is uiteraard het vermogen om zelfstandig te werken. Universitaire studies veronderstellen veel zelfstudie en een persoonlijke inzet. Er wordt een begeleiding aangeboden, maar de student beslist zelf of hij er gebruik van maakt of niet.

Als dierenarts kom je niet alleen met dieren, maar ook met veel mensen in contact. Daarom zijn goeie sociale vaardigheden naast je technische capaciteiten zeker een must.