Voorbij het 2050 woningpark utopia

Elke sector moet bijdragen aan de totale vermindering van de broeikasgasemissies met 80-95% bij voorkeur op een zo kosten-efficiënt mogelijke manier. Delen van de industrie en transportsector zijn echter heel moeilijk te decarboniseren wat resulteert in strengere maatregelen voor de gebouwensector, namelijk een CO2-neutraal gebouwenpark. Dit roept een belangrijke vraag op: wat is hiervoor een effectieve renovatiestrategie binnen het tijdsbestek 2020-2050? Een grondige kennis van de huidige toestand van het gebouwenpark en haar inwoners met hun socio-demografische-economische achtergrond vormen de basis om enerzijds te bepalen wat de nodige transformatie van het gebouwenpark inhoudt en anderzijds te evalueren wat de financiële mogelijkheden van de inwoners zijn om renovatiemaatregelen door te voeren. Boven op de dynamica van het gebouwenpark en de realistische inschatting van de beschikbare budgetten is een accuratere inschatting van het energiegebruik van het gebouwenpark en de inrekening van de ingebedde energie in de totale milieu-impact belangrijk om zo ongewilde verschuivingen van de milieulast te ontdekken en tegen te gaan.

Dit onderzoek zal dan ook socio-demografische-economische data koppelen met gebouwpatrimonium data en een accuratere bepaling van het energiegebruik binnen een holistische benadering naar voor schuiven om zo de dynamica op gebouwenpark niveau te modelleren en de duurzaamheid van beleidsmaatregelen evalueren

Info

Onderzoeksgroep: Bouwfysica
Academiejaar: 2019 / 2020
Medewerkers: Laura Landuyt

Gerelateerde inhoud