Tom Goosse

tom_goosse.jpg

Tom Goosse behaalde een Master of Science in Geografie aan de VUBrussel (2012) en specialiseerde zich in de integratie van geofysische kennis in de ruimtelijke planning voor de toepassing van klimaatadaptatiemaatregelen. Door zijn loopbaan heen heeft hij expertise opgebouwd in participatieve besluitvormingsprocessen. Zijn doelstelling is om de betrokkenheid van actoren te vergroten en op vormen van sociale onrechtvaardigheid een oplossing te vinden.

Hij werkt sinds februari 2018 bij de AMRP. Tot juni 2020 was hij betrokken bij het Interreg FRAMES-project. Het doel van het project was om de veerkracht van overstromingsgevoelige gebieden te verhogen via ruimtelijke planning en een samenwerking met de lokale gemeenschappen. Momenteel werkt hij voor het ESPON-TNO-programma. Hij is er verantwoordelijk voor het organiseren van bijeenkomsten (conferences, roundtables, peer learning workshops) en de uitgave van technische rapporten (territorial fiche). Het programma is gericht op het uitbreiden van ESPON wetenschappelijke kennis naar regionale stakeholders.