5.000 tests om automatische piloot voor grote schepen te bestuderen

(18-06-2021) In het kader van zijn doctoraat ‘Numeriek en experimenteel onderzoek van controle-algoritmen voor schepen in ondiep water’ voerde Changyuan Chen 5000 sleeptanktests uit om automatische piloten voor grote schepen in ondiep water te bestuderen.

Een automatische piloot bestaat niet alleen voor vliegtuigen maar ook voor schepen en is een controle-algoritme dat een schip zonder menselijke tussenkomst op een vooraf bepaalde koers of traject kan sturen.

Door de snelle ontwikkeling van autonome schepen, stijgt de vraag naar geavanceerde systemen. In de literatuur zijn talrijke besturingsalgoritmen ontwikkeld voor automatische piloten, maar de meeste studies concentreren zich op de complexe theoretische benaderingen, die hun praktische toepassing sterk hinderen. In de praktijk is echter een eenvoudig, robuust en adaptief besturingsalgoritme nodig. Het is daarom nodig de toepassing van de automatische piloot in realistische scenario's te beoordelen en de simulatieresultaten te valideren.

Niettemin is er slechts een beperkt aantal studies uitgevoerd om deze prestaties via experimenten te onderzoeken. De meeste experimentele studies zijn toegespitst op schepen van kleine afmetingen in diep water. Er is een tekort aan gegevens over grote schepen in ondiep water, waarvoor in feite meer regelacties nodig zijn. Bijgevolg is het onderzoek van automatische piloten voor grote schepen in ondiep water van zeer groot belang.

In het kader van deze doctoraatsstudie werden ongeveer 5.000 vrijvarende modelproeven uitgevoerd in de sleeptank voor manoeuvers in ingesloten water (samenwerking tussen het Waterbouwkundig Laboratorium en de Universiteit Gent) waarbij verschillende wiskundige modellen werden getest en verbeterd. Deze opgedane kennis werd vervolgens toegepast in de fasttime manoeuvreersimulator van het Waterbouwkundig Laboratorium waarbij het meer realistische en optimalere vaargedrag van het schip in complexe vaaromgevingen duidelijk tot uiting kwam.

-

Bekijk het volledige doctoraat

-

Contact: Changyuan Chen

-

Redacteur: Jeroen Ongenae - Eindredactie: Ilse Vercruysse -  Illustrator: Roger Van Hecke