Kan een overstromingslabel mensen beter beschermen tegen de klimaatverandering?

(20-08-2021) Overstromingen behoren tot de meest voorkomende en duurste natuurrampen in Europa. Onder invloed van de klimaatverandering en intensieve verstedelijking zullen overstromingen zich in de nabije toekomst wellicht vaker voordoen.

De laatste jaren is het overstromingsbeheer daarom verschoven naar overstromingsrisicobeheer. Overheden kunnen steden niet langer volledig beschermen en zoeken naar nieuwe bondgenoten. Zo kunnen ook huiseigenaars maatregelen nemen om de effecten van overstromingen op hun huis te minimaliseren.

Om huiseigenaars beter te informeren over de beschermingsmaatregelen en om hen te motiveren om deze maatregelen te nemen, onderzoekt Peter Davids in zijn doctoraatstudie of overstromingsrisicobeheer kan profiteren van de invoering van een overstromingslabel.

“Op zo’n label zou dan staan welke risico’s er zijn voor een bepaald huis en welke maatregelen je als eigenaar kan nemen om de risico’s te beperken. Een dergelijk overstromingslabel kan het gedrag van huiseigenaren mee helpen veranderen”, legt Peter Davids uit.

Uit zijn onderzoek blijkt dat de effectiviteit van een label afhankelijk is van omgevingsfactoren, en dat een label inderdaad huiseigenaren kan betrekken in overstromingsrisicobeheer, mits ook nieuwe partijen, zoals gemeente en verzekeraars, actief worden betrokken en hun gebruikelijke rol aanpassen.

“Zo’n overstromingslabel is geen instrument om de verantwoordelijkheid naar de burgers te verschuiven, maar het kan een instrument zijn om te bemiddelen tussen de verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen.”, besluit Peter Davids.

-

Titel doctoraat: Een nieuwe kijk op het overstromingslabel: een situationele benadering om huiseigenaren te betrekken bij overstromingsrisicobeheer

-

Lees het volledige doctoraat

-

Contactpeter.davids@ugent.be, luuk.boelens@ugent.be (promotor), renaat.desutter@ugent.be (promotor)

-

Redacteur: Jeroen Ongenae - Eindredactie: Ilse Vercruysse -  Illustrator: Roger Van Hecke