Leiden investeringen in duurzaam vervoer tot stedelijke transitie?

(11-06-2021) In zijn doctoraatsonderzoek zoekt Muhammad Basheer uit of transportinvesteringen leiden tot stedelijke transitie.

Door de snelle verstedelijking in de wereld is de behoefte aan verschillende vervoerswijzen toegenomen. Regeringen investeren enorme bedragen om gebruikers aan te moedigen over te schakelen op duurzamere vervoerswijzen.

De Bus Rapid Transit (BRT) heeft zich ontpopt als een kosteneffectief alternatief voor dure spoor- en lightrailsystemen. In zijn doctoraat ‘Stedelijke transitie als gevolg van transportinvesteringen: de casus Bus Rapid Transit Lahore Pakistan’ onderzoekt Muhammad Basheer het complexe verband tussen vervoer, stedelijke ontwikkeling en economie, en tevens hun onderlinge relaties in de context van Lahore, Pakistan.

De resultaten van het onderzoek tonen dat Bus Rapid Transit (BRT) een wezenlijke invloed heeft op het reisgedrag, de stedelijke ontwikkeling en de economie. Naast het bieden van mobiliteitsvoordelen, genereert BRT op succesvolle wijze ruimtelijke ontwikkelingen en economische activiteiten.

-

Bekijk het volledige doctoraat

-

Contact: Muhammad Basheer

-

Redacteur: Jeroen Ongenae - Eindredactie: Ilse Vercruysse -  Illustrator: Roger Van Hecke