Pas afgestudeerde Rembrandt Perneel wint thesisprijs biologische landbouw

(04-05-2021) Rembrandt Perneel ontwikkelde samen met landbouwers een robot voor arbeidsintensieve taken op kleinschalige bedrijven en ontving hiervoor de thesisprijs biologische landbouw en agro-ecologie.

De robot van Rebrandt Perneel kan worden ingezet voor onkruidbestrijding op kleinschalige bedrijven en kan dus een ondersteunende rol spelen in het uitvoeren van arbeidsintensieve taken.

Vooral de arbeidsintensiteit bij onkruidbestrijding blijkt het grootst. Bovendien verbouwen kleine bedrijven veel verschillende gewassen waardoor de vraag naar handarbeid groot is. Daarom ging ik aan de slag met het ontwerp en de ontwikkeling van een (semi-) autonoom, modulair robotplatform die kan worden ingezet voor onkruidbestrijding op kleinschalige bedrijven en dus een ondersteunende rol kan spelen in het uitvoeren van arbeidsintensieve taken’, licht Rembrandt toe op de website van NOBL.

Door enerzijds in te spelen op een reële nood, de landbouwers te blijven betrekken bij de ontwikkeling van de robot en anderzijds ook zeer goed te letten op de kostprijs van het geheel, maakt dat dergelijke innovatie heel veel kans heeft tot implementatie. Deze aspecten zijn doorslaggevend geweest om unaniem de prijs aan Rembrandt toe te kennen’, klinkt het bij de jury.

Rembrandt Perneel was vorig jaar UGent masterstudent in de industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen. De promotoren van zijn thesis ‘Design and modelling of a modular robotic system to improve weed management in raised bed organic farming’ waren Francis Wyffels (UGent), Jan Devos (UGent) en co-promotor Simon Cool (ILVO).

Rembrandt Perneel ontvangt als winnaar een mooie prijs van 1000 €.

Meer lezen over deze robot?

Meer weten over deze thesisprijs?

Bron: NOBL (Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw & voeding)