Opleidingscommissie Smart Operations and Maintenance in Industry

Taakomschrijving

De Opleidingscommissie Smart Operations and Maintenance in Industry (OCSOMI) is verantwoordelijk voor de opleiding Postgraduate Certificate Smart Operations and Maintenance in Industry (EY6SOM).

Samenstelling

nog vast te leggen

  • minimaal 4 docenten, met minimaal 2 docenten van UGent en 2 van KU Leuven (waaronder de voorzitter/programmadirecteur)
  • de programmacoördinatoren van de opleiding
  • afgevaardigden van de studenten van de opleiding, ten belope van ten minste 20% van het aantal leden van de opleidingscommissie
  • raadgevend: externen (bv. alumni) 

Website

Website OCSOMI