IAESTE-stage die NIET meetelt voor studiepunten

Voor stages die opstarten vóór 1 september moeten stappen 1 tot en met 9 afgerond zijn vóór 11 juli.
 1. Zoek een concrete stage-opdracht op het Application Platform van IAESTE.
 2. Zoek een promotor met specialiteit in het vakgebied van de stage. Maak afspraken over o.a. de inhoud van de stage, de opvolging, het stageverslag, etc. Zoek tevens een stagementor binnen het bedrijf.
 3. Vul alle gegevens van je stage in op Plato onder “Mijn stage” en dien je aanvraag in via “Aanvraag indienen en doorsturen naar promotor”.
 4. Je promotor zal nu een e-mail ontvangen en kan je stagedossier in Plato bekijken en goedkeuren indien alles in orde is.
 5. Maak in samenspraak met het ontvangende land een Acceptance Note op. Het is niet nodig om een apart stagecontract aan te maken. De Acceptance Note onderteken je zelf als student en laat je ook ondertekenen door het ontvangende land. Laad een ondertekend exemplaar op in Plato.
 6. Vraag het bedrijf de risicoanalyse (RA) en de werkpostfiche (WPF) in te vullen en laad deze op in Plato. De werkpostfiche dient enkel ingevuld te worden indien een gezondheidsbeoordeling doorgaat. Het is het bedrijf dat aanduidt of dit nodig is.
 7. Indien het stagebedrijf in de risicoanalyse heeft aangeduid dat een gezondheidsbeoordeling nodig is, zal de Dienst Medisch Toezicht (DMT) via Plato aangeven of je al dan niet op gezondheidscontrole moet. 
 8. Indien je een gezondheidscontrole moet ondergaan:
  Leg een afspraak vast via Plato in de online webagenda van de DMT. Alleen als er geen vrije plaatsen meer zijn neem je zelf contact op met de DMT om een afspraak vast te leggen.
  Een afspraak voor gezondheidscontrole moet je tenminste 6 weken voor de aanvang van je stage vastleggen. Anders bestaat de kans dat je niet tijdig een afspraak kan krijgen en/of dat de vrije momenten voor onderzoek al tijdens je stage vallen, wat de startdatum van je stage in het gedrang kan brengen.
  Gelieve er bovendien rekening mee te houden dat de Dienst Medisch Toezicht tijdens de verlofperiodes in de zomervakantie met een lagere bezetting werkt.
  Je neemt de volledig ingevulde en gedagtekende risicoanalyse, werkpostfiche, een kopie van je stagecontract en je vaccinatiekaart mee.
 9. Na de gezondheidscontrole ontvang je een "formulier voor de gezondheidsbeoordeling". Dit attest laad je eveneens op in Plato.
 10. Laad je logboek op in Plato uiterlijk 1 week na het beëindigen van de stage.
 11. Beoordeel de stageplek via het evaluatieformulier in Plato.
 12. Je stagementor binnen het bedrijf zal automatisch een e-mail ontvangen via Plato om jou als stagiair en jouw uitgevoerde stage te beoordelen aan de hand van een evaluatieformulier in Plato.
 13. De promotor neemt kennis van deze beoordeling en rapporteert eventuele bijzonderheden aan de facultaire stagecoördinator.
 14. Indien gewenst vindt er een feedbackmoment plaats tussen jou en je promotor (en je stagementor).

 

Al het bovenstaande geldt onder de voorwaarden van het meest actuele stagereglement.