Geïndividualiseerd Traject (GIT) Handelswetenschappen

Stappenplan tot het samenstellen van jouw geïndividualiseerd traject binnen de opleiding Handelswetenschappen (GIT HW)

Stap 1: Structuur van de opleiding

Maak je vertrouwd met de structuur van de opleiding. Bekijk in eerste instantie welke vakken je per "jaar" (= modeltraject) moet opnemen in jouw curriculum:

Stap 2: GIT-regels

Ga na of je voldoet aan de voorwaarden om een GIT te kunnen opnemen, hoeveel studiepunten je maximaal kan opnemen, welke vakken je kan opnemen door het GIT-reglement grondig door te nemen: GIT-reglement.

De belangrijkste punten van het GIT-reglement toegepast op de opleiding Handelswetenschappen kan je hier beknopt nalezen: GIT HW in een notendop.

Stap 3: Tips (semesterwissels, lesoverlap, ...) en werkdocumenten

Naast de GIT-regels hou je ook rekening met de semesterspreiding (zo kan je voor sommige vakken bvb een semesterwissel aanvragen), eventuele les- en examenoverlap, de stand van jouw leerkrediet, jouw studievoortgang, ...

Hier vind je ook werkdocumenten terug die jou kunnen helpen bij het samenstellen van jouw GIT.

Ga naar: "Praktische tips en werkdocumenten voor een GIT HW" .

Stap 4: Ga na of de programmawijziging impact heeft op jouw GIT

Enkel de master Handelswetenschappen Finance en Riskmanagement kent voor studenten die 2020-2021 nog in de uitdovende programmaversie waren ingeschreven, een andere invulling in 2021-2022 vergelijking met het "oude" programma van academiejaar 2020-2021.

Een programmawijziging heeft vooral een impact op het samenstellen van een GIT-curriculum. Bekijk daarom welke wijzigingen er precies werden doorgevoerd en wat de daarbij horende overgangsmaatregelen zijn: programmawijzigingen en overgangsmaatregelen.