Beleidscommissie

De beleidscommissie formuleert voorstellen over het personeelsbeleid aan de Faculteitsraad. Dit gebeurt jaarlijks in een beleidsplan met concrete voorstellen voor het eerstvolgend jaar en prognoses voor de volgende 4 tot 5 jaar.

Contact

Prof. Jan Van Bocxlaer (voorzitter)
Prof. Tom Coenye (secretaris)
Prof. Chris Vervaet

Prof. Christophe Stove
Prof. Sarah De Saeger
Prof. Stefaan De Smedt
Prof. Serge Van Calenbergh (onderwijsdirecteur)
Prof. Thomas De Beer
Mevr. Sigrid Deprez
Mevr. Evelien Wynendaele
Dhr. Izet Karalic
Mevr. Claudine Bogaert