Commissie Maatschappelijke Outreach

De Commissie Maatschappelijke Outreach (CMO) is belast met de uitwerking en de implementatie van het facultair beleid dat erop gericht is om de maatschappelijke identiteit van de faculteit te versterken. Als leidraad werd een beleidsplan maatschappelijke outreach uitgeschreven voor de beleidscylcus 2022-2026. Binnen dit beleidsplan werd een strategisch én operationeel kader uitgewerkt voor het versterken van de maatschappelijke identiteit van de faculteit dat is afgestemd op het bredere facultaire beleid, het onderzoeksbeleid en het onderwijsbeleid. Maatschappelijke Outreach (MO) is per definitie een beleidsdomein dat geoperationaliseerd wordt binnen het bredere geïntegreerde beleid van de faculteit.

Het facultair beleidsplan maatschappelijke outreach 2022-2026 is hier terug te vinden.

Raadpleeg de CMO-verslagen hier.

Samenstelling

Voorzitter

 • Prof. Hannelore Denys

Ondervoorzitter

 • Prof. Alexander Van Tongel

Leden

 • Prof. Jan Boone
 • Prof. Bruce Poppe
 • Prof. Kristiane Van Lierde
 • Prof. Luc De Baerdemaeker
 • Prof. Jo Lambert
 • Prof. Peter Van Eenoo
 • Prof. Jan De Waele
 • Prof. Guy De Pauw
 • Prof. Alexander Van Tongel
 • Prof. Ann Van Hecke
 • Prof. Lieven Danneels
 • Prof. Hans Van Vlierberghe
 • Prof. Dimitri Beeckman / Prof. Stephanie De Maesschalck
 • Prof. Hans Verstraelen (plaatsvervanger: Aurelia De Swaef)
 • Caroline Verdonck
 • Cheïma Anrouch
 • Thibault Bonte
 • Emmy Van Quickelberghe
 • Séverine Raa (plaatsvervanger Laurence Hendrickx)
 • Ann De Meulemeester (plaatsvervanger Lore Timmermans)
 • Annelies Vermeir
 • Serhat Yildirim (plaatsvervanger Simon Hautekeete)
 • Fien Van Essche (plaatsvervanger Simon Hautekeete)

Bijkomende informatie

Contact

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Outreach: anne.magherman@ugent.be