Wat te doen bij overlap van examens ? Bij afwezigheid op een examen ?

In geval van overlap bij examens omwille van GIT / keuzevakken

Heb je omwille van een GIT-traject of keuzevakken twee examens die overlappen in je examenrooster (= twee examens op dezelfde dag of een examen ’s avonds gevolgd door een examen de volgende dag ’s ochtends), dan kan je voor één van beide examens een aanvraag indienen voor een inhaalexamen. De te volgen procedure wordt vermeld op de infosite van je opleiding (Ufora).

De deadlines voor aanvragen zijn:

 • Uiterlijk op 9 december 2022 voor de eerstesemesterexamenperiode
 • Uiterlijk op 28 april 2023 voor de tweedesemesterexamenperiode
 • Uiterlijk op 4 augustus 2023 voor de tweedekansexamenperiode

Wens je geen inhaalexamen aan te vragen, dan hoef je hiervoor niets te melden.

Bij gegronde afwezigheid (o.a. ziekte/ongeval)

THEORETISCH EXAMEN 

 1. Meld via e-mail je afwezigheid zo vlug mogelijk (en uiterlijk op de dag  van het examen/evaluatie) :

 2. Vermeld in je e-mail of je al dan niet een inhaalexamen wenst. Vervolgens word je op de hoogte gebracht van verdere afspraken (datum, tijdstip,...) omtrent het inhaalexamen.
 3. Bezorg binnen de drie werkdagen je geldig medisch attest naar dezelfde personen uit stap 1.
  Een medisch attest is enkel geldig als het door een arts is uitgeschreven op de dag van ziekte of ongeval. Een attest dat enkel jouw verklaring vermeldt (“dixit-attest”) of een attest dat na je ziekte of ongeval geschreven werd (“post factumattest”) is niet geldig.
 4. Breng op de dag van het inhaalexamen zeker je origineel afwezigheidsattest mee.

 

PRAKTIJKEXAMEN

Voor praktijkexamens kunnen aparte richtlijnen gelden voor het doorgeven van afwezigheid.
Gelieve de Ufora infosite van jouw opleiding te raadplegen voor meer specifieke informatie.

Indien je niet wenst deel te nemen aan een examen

Als je om andere redenen dan hierboven vermeld besluit om aan één of meerdere examens niet deel te nemen, dan gelden volgende richtlijnen:

 1. Meld via e-mail je afwezig vóór de aanvang van het examen aan de verantwoordelijke lesgever.
 2. In dit geval heb je geen recht op een inhaalexamen.