Kristof Eeckloo

Kristof Eeckloo

Governance, strategie en kwaliteit zijn de basispijlers in zowat al mijn onderzoeks- en beleidsactiviteiten. Een ruime ervaring in de ziekenhuissector vindt stilaan ook zijn weg in de samenwerking met de eerste lijn, o.a. via stuurgroep eerste lijn, transmuraal crisismanagement, functionele bindingen met woonzorgcentra, structurele samenwerking met eerstelijnszones. Telkens ligt de klemtoon op multidisciplinaire samenwerking en sturen op resultaten, inclusief klinische outcomes.

 • Na mijn rechtenopleiding met specialisatie in Europees recht en Europese sociale zekerheid volgden een doctoraat in de medische wetenschappen aan de KU Leuven en een postdoc aan de Harvard School of Public Health.
 • Directeur van de Strategische Beleidscel en lid van het Directiecomité van UZ Gent
 • Voorzitter Netwerkcommissie UZ Gent
 • Bestuurder in de geestelijke gezondheidszorg (vzw KARUS en voorzitter Associatie Kinder- en Jeugdpsychiatrie)
 • Lid van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen
 • Lid van de Raad van Universitaire Ziekenhuizen van België (RUZB)
 • Lid begeleidingscommissie Federaal Ondersteuningsprogramma Patiëntveiligheid, themaverantwoordelijke “Patiëntparticipatie”
 • Bestuurder Inter Healthcare Transport (IHcT)
 • Hoofddocent UGent, voorzitter examencommissie en toetscommissie opleiding Management en Beleid Gezondheidszorg
 • Medeoprichter en coördinator Zorgbeleid.be
 • Voorzitter Wetenschappelijke Adviesraad van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ)
 • Lid Raad van Toezicht Qualicor Europe