Piet Van Den Bussche

Piet Van den Bussche

Huisarts in hart en nieren. Ik begreep al snel dat de kwaliteit van de geleverde zorg heel sterk bepaald wordt door de structuur en de omstandigheden waarin je werkt. Vanuit die interesse ging ik op zoek naar manieren om goede en veilige huisartsenzorg te realiseren, met de eigen praktijk als labo om te kijken wat werkt. Een groot engagement bracht me vanuit het bestuur van de lokale huisartsenkring enerzijds naar de opstart van samenwerkingsinitiatieven in de eerste lijn en anderzijds naar het opzetten van een lokaal palliatief ondersteunend netwerk. Met de ambitie om dingen te veranderen engageerde ik me als voorzitter van het Vlaams Huisartsenparlement, als betrokkene bij een aantal eerstelijnsconferenties en als stichtend voorzitter van Domus Medica. Vanuit de behoefte om mijn kennis en enthousiasme te delen startte ik met cursussen kwaliteitsmanagement aan huisartsen en ben ik daarnaast medeauteur van het boek “Dokteren met kwaliteit” en lesgever/assistent aan de UGent. Het is een voorrecht om mijn enthousiasme te delen met collega’s over heel Europa in EQuiP (European Association for Quality and Patient Safety in Primary Care) en zo gemeenschappelijke projecten te ontwikkelen.

Mijn voornaamste expertise is het ondersteunen en coachen van veranderingsprocessen en kwaliteit verbeterende projecten en het implementeren van een veilige cultuur in de praktijk. Dit alles zorgde ervoor dat ik recent gevraagd werd als senior arts ter ondersteuning van het startend kennisdomein ‘kwaliteit en vorming’ van Domus Medica.

 • Stichtend voorzitter SIT/SEL Midden West-Vlaanderen
 • Medeoprichter Palliatief netwerk de Mantel Midden West-Vlaanderen
 • Vanuit thuiszorg mee betrokken bij het Joint care project Roeselare (optimaliseren van transmuraal zorgpad knie- en heupporthese)
 • Medelesgever opleiding Kwaliteitsmanagement van de wetenschappelijke vereniging van Vlaamse huisartsen
 • POP project: praktijkaccreditering op basis van de European Assessment Tool in universitaire opleidingspraktijken in samenwerking met Domus Medica
 • Jaarlijks praktijkrapportage (eerste ervaringen in huisartsenpraktijken in Vlaanderen)
 • Binnen de NRKP als expert mee participeren in het definiëren van indicatoren voor het meten van de performantie van de praktijk.
 • Binnen Domus Medica identificeren van een set van indicatoren voor het meten van de aanpak van insomnia in de huisartspraktijk
 • Auteur en begeleider LOK-pakket omgaan met incidenten
 • Talrijke workshops rond kwaliteit en veiligheid op internationale huisartsencongressen
 • Recent enkele webinars rond PDCA en audit in preventie (samenwerking EQUiP-Europep)
 • Lesgever EQuiP summerschools (2012/2017/2018/2019).