Onderzoeksgroepen

De onderzoeksdomeinen van de vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie zijn:

Het onderzoeksluik speelt een belangrijke rol binnen de vakgroep Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Gent.

De visie binnen de gezondheidswetenschappen in het algemeen, maar zeker ook specifiek binnen de kinesitherapie, is dat een wetenschappelijke patiëntenbenadering enkel kan aangeleerd worden aan de hand van toereikende wetenschappelijke data.

De laatste jaren heeft de vakgroep dan ook de wetenschappelijke kennis binnen het gebied revalidatiewetenschappen en kinesitherapie zeer uitgebreid en verbeterd door middel van een goede balans tussen het fundamentele- en het klinische onderzoek.