Onderwijs

KB45 is aanwezig in de opleiding Kunstwetenschappen in zowel de 2de Bachelor als in het Masterjaar

Bacheloropleiding

Onderzoeksvaardigheden II 

Deze cursus stelt zich tot doel onderzoeksvaardigheden in het domein van de Moderne en Actuele Beeldende Kunst aan te reiken. Daartoe wordt gefocust op een onderwerp binnen de beeldende kunsten van de twintigste of eenentwintigste eeuw. De cursus is opgevat als een onderzoekseminarie. De klemtoon ligt bijgevolg niet zozeer op hoorcolleges maar op diverse werkcolleges en op het uitwerken van een onderzoeksopdracht.

In het academiejaar 2020-2021 wordt Onderzoeksvaardigheden II: Moderne en Actuele Beeldende Kunst ingeschreven in de inventarisatie en verwerking van het archief van de galerie Plus-Kern. Dit archief werd recentelijk door  Jenny Van Driessche geschonken aan de Universiteitsbibiliotheek Gent. De inventarisatie en verwerking van het archief gebeurt in samenwerking tussen de Universiteitsbibliotheek Gent en de onderzoeksgroep KB45 (Kunst in België sinds 1945). Studenten krijgen met andere woorden de kans om van bij de start aan de werking en inventarisatie van een archief concreet bij te dragen.

Studiefiche

Masteropleiding

Onderzoeksseminarie Moderne en Actuele Kunst

Deze cursus, die telkens op een specifiek onderwerp focust van de beeldende kunsten van de twintigste of eenentwintigste eeuw, is opgevat als een onderzoekseminarie. De klemtoon ligt bijgevolg niet zozeer op hoorcolleges maar op diverse werkcolleges en op het uitwerken van een onderzoeksopdracht. 

Binnen de context van dit seminarie wordt er ook steeds ook gereflecteerd over de wijze waarop de onderzoeksresultaten gestalte kunnen krijgen: naast een conventionele academische paper kunnen de onderzoeksresultaten bijvoorbeeld ook verwerkt worden in een onderdeel van een (virtuele) tentoonstelling met een wetenschappelijke catalogustekst, zaalteksten en labels. 

In het academiejaar 2019-2020 wordt het onderzoekseminarie ingeschreven in een onderzoeksproject over de 50-jarige geschiedenis van het Frans Masereel Centrum in Kasterlee (https://fransmasereelcentrum.be/) Dit project wordt uitgevoerd door de onderzoeksgroep KB45 (Kunst in België sinds 1945).

Studiefiche

 

Frans Masereel Centrum Archief 3