Hernummeringstraject naar LCC

In het najaar van 2021 startte de Faculteitsbibliotheek Letteren & Wijsbegeerte met een traject om de volledige collectie in open opstelling te hernummeren naar de Library of Congress Classification (kortweg LCC).

Dit is het plaatsingssysteem van de Library of Congress, de nationale bibliotheek van de Verenigde Staten, en wordt in bibliotheken wereldwijd gebruikt. De boeken staan door de indeling in LCC-codes op onderwerp bij elkaar. Als je een publicatie vindt, springen in de buurt misschien andere relevante werken over hetzelfde onderwerp in het oog.

Over dit traject schreef bibliotheekcollega Veronique Despodt een artikel in META.

Update juli 2022

Nu de naweeën van de drie grote verhuisbewegingen van vakgroep- en seminariebibliotheken naar LWBIB aan het uitdoven zijn, zet de faculteitsbibliotheek een volgende stap om de collectie in open kast – momenteel bijna een half miljoen boeken – nog gebruiksvriendelijker aan de lezer aan te bieden. De komende jaren schakelt de faculteitsbibliotheek over naar één classificatiesysteem, nl. LCC: Library of Congress Classification. Elk boek in open kast krijgt daarbij een nieuwe stek volgens de LCC-classificatie, maar ook een nieuw label en een RFID-tag ter beveiliging. Voorafgaand aan de hernummering vindt een grootschalige deselectie plaats om de bibliotheek meer ademruimte te geven.

Momenteel is de ontdubbeling ten opzichte van de collectie van de Boekentoren aan de orde. Meer dan 54.000 titels bevinden zich zowel in de collectie van LWBIB als die van de Boekentoren. Een maand lang doken bibliotheekmedewerkers onder in de depots van de Boekentoren om van een aanzienlijke selectie (samengesteld op basis van weloverwogen parameters) de aanwezigheid te controleren.

Medewerkers van de faculteitsbibliotheek hebben afvoerlijsten samengesteld waaruit categorieën gefilterd werden van boeken die toch in de collectie van LWBIB zullen blijven. Het gaat om (bij aankoop) gemotiveerde dubbels, boeken waarvan het exemplaar in de Boekentoren zeer frequent ontleend wordt, boeken waarvan het exemplaar in de Boekentoren niet uitleenbaar is of boeken waarvan het exemplaar in de Boekentoren niet langer terug te vinden is.

Deze afvoerlijsten belandden vervolgens op de bureaus van de collectieverantwoordelijken van de vakgroepen. Zij konden titels aanduiden waarvan ze vinden dat ze omwille van actueel onderzoek en/of onderwijs in de open kast-collectie van LWBIB moeten blijven staan, ondanks het feit dat de Boekentoren ook een exemplaar bezit.

Na het terugbezorgen van deze afvoerlijsten aan LWBIB, begon het daadwerkelijk verwijderen van een eerste golf boeken uit de rekken van de faculteitsbibliotheek. Dit loopt nog de hele zomer door.

Update november 2022

Voorafgaand aan de hernummering en beveiliging van de boeken voeren we een grootschalige deselectie uit. Eind september werd de fase van de ontdubbeling t.o.v. de Boekentoren afgerond: 44.956 boeken werden uit de rekken verwijderd.

De volgende stap is de interne ontdubbeling binnen LWBIB. Verschillende decennia lang zijn door de tientallen vakgroep- en seminariebibliotheken dikwijls dezelfde boeken aangekocht. Van deze interne dubbels zullen we telkens maar één exemplaar bijhouden, met uitzondering van de door LWBIB aangekochte gemotiveerde dubbels. Na het samenstellen van de lijst met interne dubbels worden de boeken binnenkort uit de kasten gehaald en door de bibliotheekcollega’s op inhoudelijke en vormelijke kenmerken met elkaar vergeleken. Het exemplaar in beste staat blijft telkens bewaard.

Meer informatie?

Contacteer veronique.despodt@ugent.be