Curriculumcommissie

De curriculumcommissie heeft de beslissingsbevoegdheid inzake toelatingen en het toekennen van vrijstellingen, geïndividualiseerde studietrajecten, keuzevakken en creditdoelcontracten. Conform het OER wordt elke curriculumcommissie voorgezeten door de onderwijsdirecteur en bevat zij minstens de voorzitter(s) van de betrokken opleidingscommissie(s) en de trajectbegeleider(s). 

Vragen: contacteer je trajectbegeleider