Bachelor-en Masterproef suggesties Seppe Segers

Bachelorproef

nvt

Masterproef

 • Ethische impact van technologische vernieuwing binnen geneeskunde (bv. gezondheidsapps, artificiële intelligentie, wearables, tele-geneeskunde, ...) op centrale ethische principes als autonomie, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, etc.
 • Morele vraagstukken m.b.t. robotica (bv. 'social robots', 'care robots', 'sex robots', 'robot pets', ...) en artificiële intelligentie/machine learning (bij voorkeur binnen gezondheidszorg) en verwante kritieken zoals bijvoorbeeld bezorgdheden omtrent 'misleiding' 
 • Bio-ethische thema’s voornamelijk rond reproductieve geneeskunde
  • embryo-onderzoek/ kunstmatige embryo's/ embryoachtigestructuren
  • genoomwijziging
  • Foetale geneeskunde
  • moreel belang van genetisch ouderschap,
  • machine learning, automatisering, algoritmisering, robotisering o.v.v. reproductieve technologie
 • Ethische vragen rond specifieke onderwerpen
  • ectogenese./ kunstmatige baarmoedertechnologie / ectogestatie 
  • in vitro gametogenese (zaad- en eicellen uit stamcellen)
  • maternaal-foetaal conflict (bv. autonomie zwangere persoon vs. weldoen tegenover toekomstig kind)
  • reproductief kloneren
 • Ethische vraagstukken m.b.t. dual use / tweeërlei gebruik van technologie (bv. bio-chemische onderzoek i.f.v. medische toepassingen vs. militaire toepassingen à la biowapens) 
 • Recente ontwikkelingen binnen feminist ethics 

  Keuze van onderwerp en eventuele suggesties van student zijn in onderling overleg te bepalen.