PUBLICATIE – 'Making curation algorithms apparent: a case study of ‘Instawareness’ as a means to heighten awareness and understanding of Instagram's algorithm'

(09-03-2021) Artikel door Thibault Fouquaert en dr. Peter Mechant

Ondanks de toenemende prevalentie van curatie algoritmen op alledaagse sociale netwerksites (SNS) zoals Instagram, zijn algoritmen vaak onmerkbaar en moeilijk om te begrijpen omdat er weinig informatie wordt gegeven over hun feitelijke werking. Om dit aan te pakken, hebben we een online interface ontwikkeld die dient als een visuele feedbacktool om de onwetendheid over het Instagram curatie algoritme te verminderen. Deze interface heet ‘Instawareness’ (https://instawareness.ugent.be). Het doel van dit artikel was om de daadwerkelijke effectiviteit van Instawareness te valideren en om aan te tonen hoe mensen bewust kunnen worden gemaakt van het Instagram curatie algoritme door middel van een quasi-experiment. Door de effectiviteit van Instawareness te valideren, konden we aanvullende bevindingen over de invloed van bewustzijn en begrip over het curatie algoritme van Instagram koppelen aan onze primaire gevalideerde bevindingen over het bereiken van een dergelijk bewustzijn. Hieruit blijkt dat het niet zozeer cognitief begrip is van Instagrams algoritme, maar dat louter het bewustzijn over dat algoritme voldoende lijkt te zijn voor mensen om toegenomen kritische zorgen jegens Instagram te hebben. Bovendien bleek Instawareness efficiënt te zijn in het vergroten van cognitieve mediageletterdheid en in het indirect stimuleren van kritische bedenkingen tegen over sociale netwerk sites en Instagram in het bijzonder.

 

Wil je het curatie algoritme van Instagram zelf verkennen en ontdekken welke berichten en vrienden voorrang krijgen in je feed of wat voor soort inhoud niet in je feed wordt weergegeven? Ontdek het zelf met de tool Instawareness.

Download het volledige artikel hier