Historische abdij Ter Doest goed bewaard onder de grond

Van de abdij is enkel nog de schuur bewaard. Foto: Toerisme Brugge / Jan D'Hondt (vergrote weergave)

Van de abdij is enkel nog de schuur bewaard. Foto: Toerisme Brugge / Jan D'Hondt

(15-02-2022) Uit geofysisch onderzoek van de UGent blijkt dat de ondergrondse restanten van de historische abdij Ter Doest in Brugge opvallend goed bewaard zijn. Het onderzoek gebeurde in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen.

Abdij Ter Doest

Vandaag blijft er van de middeleeuwse abdij van Ter Doest, gesticht in de 12e eeuw, enkel nog de monumentale schuur overeind. Het was een zusterabdij van de abdij Ter Duinen in Koksijde en kende lang een bloeiende periode. De hoeve en kapel aan de toegangsdreef van de erfgoedsite dateren uit de 17de eeuw en zijn opgebouwd met restanten van de oorspronkelijke abdij.

Geofysisch onderzoek

De bovengrondse resten van de abdij zijn beperkt, maar het vermoeden was dat er ondergronds nog heel wat archeologische resten te vinden zouden zijn.

De Universiteit Gent voerde in het najaar van 2021 een onderzoek uit onder leiding van professor Philippe De Smedt. Dat gebeurde zonder ingreep in de bodem, via geofysische bodemscans. Met geavanceerde bodemsensoren scanden ze de weiden ten oosten van de abdijschuur, zonder dat daarbij opgravingen werden uitgevoerd.

Vergroot de afbeelding

De resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat net onder het oppervlak het volledige grondplan van de abdij af te lezen valt, wat wijst op de mogelijke aanwezigheid van muurresten, fundamenten en vloeren.

Vergroot de afbeelding

De aangetroffen sporen in de centrale weide sluiten duidelijk aan bij het standaardplan van een cisterciënzer abdijcomplex met aanwijzingen voor o.a. de mogelijke abdijkerk, het klooster met pandgang, een sacristiegebouw en kapittelzaal, en een mogelijk bijkomende kleine pandgang die verbonden is met het grote klooster.

Het is opvallend dat de sporen al net onder het oppervlak aanwezig zijn, meestal al vanaf 15 cm diepte. Daarnaast blijkt ook uit de magnetische metingen dat de archeologische sporen mogelijk zeer goed bewaard zijn gebleven. De aangetroffen resten van de abdij, en mogelijk zelfs van oudere bewoning op de site, zijn hierdoor een uniek historisch, archeologisch en wetenschappelijk gegeven.

Verder onderzoek

De resultaten openen heel wat nieuwe kansen voor verder onderzoek. Dit zal gebeuren in afstemming met Raakvlak, het agentschap Onroerend Erfgoed en het Regionaal Landschap, onder wetenschappelijke begeleiding van de UGent.

Het doel is om met Open Monumentendag op 11 september 2022 meer in detail in te gaan op deze resultaten en deze toegankelijk te maken voor het brede publiek aan de hand van allerlei activiteiten.

Meer info