UGent verbreedt haar blik op de wereld met wijzigingen in de regionale platformen

(17-11-2022) Een nieuw regionaal platform en een gewijzigde scope van enkele bestaande (en soms hernoemde) platformen versterkt de internationale banden van de UGent.

Het afgelopen jaar maakte de UGent een brede oefening rond de scope en visie van haar verschillende regionale platformen. Ten opzichte van de oprichting  van de eerste regionale platformen 15 jaar geleden is de wereld immers sterk geëvolueerd. Meer en meer landen zijn zich academisch op de kaart aan het zetten. De UGent heeft dan ook steeds meer partnerschappen overheen de wereld en is ook zelf steeds meer internationaal actief geworden.

"De UGent kende de laatste jaren een sterke stijging van onderzoekssamenwerkingen en studenten uit de ganse wereld. Van onze 5000 doctoraatstudenten komt reeds 40 % van buiten Europa en inzake publicaties is ongeveer twee derden het resultaat van internationale samenwerking." (professor Guido Van Huylenbroeck, directeur Internationalisering)

Om de mogelijkheid te benutten om partnerschappen in diverse regio’s te versterken, zullen alle regionale platformen ook daadwerkelijk een sterkere regionale focus kennen, en wordt niet meer gewerkt met country based platformen. Dit brengt een wijziging van de scope van drie platformen met zich mee:

  • het Eureast Platform richt de blik op Oost-Europa en Eurazië. Omwille van Ruslands oorlog tegen Oekraïne werd de uitbreiding van dit platform eerder dit jaar al geïmplementeerd;
  • het East Asia Platform richt de blik op Oost-Azië, met sterke – maar niet uitsluitend – focus op China, Japan en Zuid-Korea; 
  • en het ASEAN & South Asia Platform omvat de gehele regio van Zuid- en Zuidoost-Azië.
De bredere scope betekent geenszins dat de UGent minder zal inzetten op academische samenwerking met specifieke landen in een platform regio. Wel integendeel: de verbreding moet de samenwerkingen binnen alle betrokken landen in een regio versterken en uitdiepen.

Met dit model wordt de lijn doorgetrokken die al langer gevolgd wordt binnen het CESAM Platform en het Africa Platform, die respectievelijk alle Centraal- en Zuid-Amerikaanse landen en alle Afrikaanse landen omvatten.

Een nieuw regionaal platform: het North America Platform

De UGent heeft al decennialang contacten met academische instellingen in Noord-Amerika, maar tot op heden werden die op een ad hoc basis opgevolgd. Met de vorming van een regionaal platform, het North America Platform, wil de UGent deze contacten structureel opvolgen en versterken. Het platform zal dan ook instaan voor de opzet van een gerichte strategie ten aanzien van zowel academische instellingen als spin-offs en bedrijven in de regio. 

Veel van ’s werelds beste universiteiten zijn in Noord-Amerika gevestigd. Onbereikbaar voor ons UGent’ers, lijkt het soms, maar niets is minder waar: Amerikaanse topuniversiteiten zijn geïnteresseerd in het aanknopen van banden met een universiteit als de UGent. Uit wederzijdse uitwisselingen van studenten en onderzoekers kunnen gezamenlijke onderwijsinitiatieven of onderzoeksprojecten voortvloeien. Onze alumni ter plekke blijven ook graag in contact met hun alma mater, getuige de succesvolle lancering van onze UGent Alumni Chapters aan de west- en oostkust. Veel van die alumni zijn verbonden aan een van de talrijke spin-offs en high-tech bedrijven in de regio; vaak zijn die op zoek naar samenwerkings- of investeringsmogelijkheden met veelbelovende onderzoekers. (rector Rik Van de Walle, voorzitter van het North America Platform)

De opstart van het North America Platform is momenteel in voorbereiding.

Niet alle landen van de wereld in een platform

De regionale aanpak die de zes platformen behartigen, heeft als doelstelling om waar mogelijk academische samenwerkingen te versterken, (lokale) financiering voor samenwerking te mobiliseren en opportuniteiten op te pikken en uit te werken.   

Deze nieuwe aanpak van regionale platformen betekent dus niet dat er geen contact of samenwerking is of kan zijn met landen die buiten de scope van de platformen vallen. Europese samenwerking wordt behartigd via de vele akkoorden binnen het  Erasmus+ programma, onderzoekssamenwerking binnen Horizon Europe en recenter ook in het kader van de door de UGent gecoördineerde European University Alliance ENLIGHT. Op mondiaal vlak is er intensieve samenwerking met instellingen over de hele wereld via akkoorden voor studentenuitwisseling, in sommige gevallen zoals Australië gecomplementeerd door intensieve partnerschappen met  twee strategische gekozen universiteiten. In andere regio’s richt samenwerking zich specifiek op één aspect van het academisch spectrum, zoals doctoraatsbeurzen voor internationale onderzoekers.

Academische instellingen in elk land ter wereld kunnen dus betrokken zijn bij een samenwerking met de UGent, wanneer dit interessant, nuttig en/of wenselijk is. Onze internationaliseringsdiensten ondersteunen dan ook elke mogelijkheid die zich in dit verband aandient.

Meer informatie over elk platform

Elk regionaal platform heeft, behalve een specifieke scope, ook een eigen werking en doelstellingen. Je leest er meer over op hun specifieke webpagina’s: