Verhuurreglement UGent ondergaat update

(27-09-2021) Het verhuurreglement aan de UGent krijgt na een grondige doorlichting een update. Bekijk nu wat er allemaal verandert.

Het verhuurreglement aan de UGent legt de huurprijzen en -voorwaarden voor het tijdelijk gebruik van de universitaire lokalen door interne en externe partijen vast. Een sectoronderzoek en concurrentieanalyse van dat reglement toonden dat een update nodig was.

Deze update behelst, naast een indexering van de huurprijzen, o.a. volgende veranderingen:

  • Externe verenigingen die eerder als interne gebruikers werden beschouwd maar de UGent zelf niet als interne gebruiker opnamen in hun eigen verhuur, worden voortaan als externe gebruiker beschouwd.
  • Er wordt voortaan voor alle activiteiten een basisprijs aangerekend voor het reserveren van terreinen, lokalen en infrastructuur door zowel interne als externe aanvragers. De basisprijzen verschillen naargelang de locatie. Voor alle gebruikers (zowel interne als externe aanvragers) wordt de basisprijs aangevuld met de huurprijs. De basisprijs dekt deels de kosten voor verwarming, schoonmaak, elektriciteit en eventueel permanentie / bewaking en huisbewaarders (afhankelijk van de aard van de activiteit).
  • Onderwijsactiviteiten, activiteiten van erkende UGent studentenverenigingen en van UGent alumniverenigingen zijn – voor zover ze niet doorgaan in de representatieve ruimtes in de UFO, het Pand, de Aula, het GUM en de Boekentoren – vrijgesteld van een huurprijs.
  • Per kalenderjaar wordt een indexering toegepast op de huurprijzen. Deze wordt afgerond op het vijftal.
Het verhuurreglement staat integraal ter beschikking op de UGent-Codex.