Vakfeedback: ook jouw stem telt

(01-02-2022) Na elk semester krijg je als student de kans om feedback te geven over enkele vakken van het afgelopen semester. Deze vakfeedback is van grote waarde om het onderwijs aan de UGent constant bij te sturen en te verbeteren.

Waarom is jouw vakfeedback van belang?

Vakfeedback is een van de belangrijkste instrumenten om de kwaliteit van het onderwijs aan de UGent te bewaken, dus ook jouw mening is van groot belang. Via vakfeedback komen lesgevers op een gestructureerde manier te weten wat studenten vinden over verschillende onderdelen van een vak. Die input kunnen ze gebruiken om hun vak bij te sturen en te verbeteren.

Professor Delfien Van Dyck van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen: “Professoren gaan echt aan de slag met de vakfeedback en willen hun lessen echt zo optimaal mogelijk inrichten. Met concrete, goed onderbouwde tips en feedback, kunnen we echt iets doen en kunnen we de lessen optimaliseren voor de studenten die na jou komen. Als lesgever kan je niet altijd ten volle inschatten hoe je les overkomt bij studenten, dus de mening van studenten is heel nuttig.”

Waarover kan je feedback geven?

Voor enkele vakken van afgelopen semester krijg je een generieke vragenlijst waarmee je gericht feedback kan geven aan je lesgever over verschillende onderwerpen: actief leren, examens, lesmateriaal, oefeningen,… Op basis van die feedback kunnen lesgevers bepaalde onderdelen van hun vak aanpassen. Enkele voorbeelden:

 • Professor Barbara Vanderstraeten van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen maakte inhoudelijke aanpassingen aan haar cursus op basis van de feedback die ze over haar vak kreeg.
  “Ik breidde de cursus ‘Clinical study design and biostatistics’ de voorbije jaren uit met onderwerpen waarvan studenten zelf aangeven dat ze er graag nog meer over willen weten, omdat ze die bijvoorbeeld kunnen gebruiken in hun masterproef. Naast een klinisch ingenieur uit de industrie, nodigde ik het voorbije semester ook een arts-onderzoeker uit om zijn ervaring met de studenten te delen als gastspreker.”
 • Professor Delfien Van Dyck geeft ook les aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Na feedback kon ze de opbouw van haar lessen beter afstemmen op de planning van haar studenten.
  “Ik heb de timing van een individuele taak aangepast op basis van de vakfeedback. De timing bleek voor de studenten te krap, en nu heb ik de opbouw van mijn lessen aangepast zodat de opdracht vroeger in het semester gegeven kan worden en de studenten hiervoor meer tijd hebben.”
 • Aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde werd de werklast van het vak 'Financiële markten, producten en instellingen' herbekeken na feedback van studenten. Dat vertelt professor Jos Meir.
  “Het vak van 5 studiepunten bestaat uit twee onderdelen gedoceerd door twee docenten. De studenten noteren al vele jaren in de vakfeedback een hoge werklast en merken ook op dat ze het lastig vinden dat ze voor beide onderdelen moeten slagen om een credit te verwerven voor het gehele vak. Om die reden hebben we beslist om het vak vanaf het volgend academiejaar te splitsen in twee vakken van elk 3 studiepunten.”
 • Ook aan examens kunnen veranderingen worden aangebracht op basis van de vakfeedback, zoals professor Erik Paradis van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen deed.
  “Het vak dat ik samen met een collega geef, blijkt nogal wat studenten ertoe aan te zetten te gaan nadenken over hoe de maatschappij omgaat met duurzaamheidsproblemen en hoe ze zichzelf daarin positioneren. Ik kreeg enkele jaren geleden de commentaar dat zich dat niet weerspiegelt in de examenvragen en dat één bepaald soort vraag, waarbij termen verklaard moesten worden, teveel “Ba1-achtig” zou zijn terwijl het vak gevolgd wordt door studenten van Ba2 tot Ma2. Die Ba1-achtige vraag is sindsdien verdwenen en het examen bevat nu ook altijd een vraag waarin studenten een opiniestuk situeren in een debat en zichzelf ook onderbouwd positioneren ten opzichte van dat opiniestuk.”

Waarom ook jouw stem telt

Hoe meer studenten de vakfeedback invullen, hoe beter lesgevers kunnen inschatten wat studenten denken over hun vak.

Professor Barbara Vanderstraeten: “Omdat elke student verschillend is, is het belangrijk om van zo veel mogelijk individuele studenten feedback te krijgen. Terwijl de ene de oefeningen te gemakkelijk vindt, worstelt iemand anders met het tempo van de theorielessen. Ik lees alle feedback grondig na. Vooral uit de vrije tekstvelden haal ik veel info, het is dus fijn als je hierin meer uitleg geeft of soms zelf al verbeteringen voorstelt. Ook positieve feedback krijgen is nuttig. Zo weet ik wat zeker moet behouden blijven.”

Voor wie geef je feedback?

Jouw feedback verbetert het onderwijs aan de UGent voor de volgende generatie studenten.

Professor Sebastian Desmidt van de faculteit Economie en Bedrijfskunde: “Programmahervormingen voer je niet jaarlijks door waardoor sommige bijsturingen pas na enkele academiejaren zichtbaar zijn. Hierdoor krijgen studenten misschien de indruk dat studentenevaluaties geen impact hebben maar niets is minder waar.”
Professor Matthieu Lenoir van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen: “Doe je het niet voor jezelf, doe het dan voor diegenen die na jou komen en/of voor de gemotiveerde lesgevers die hun vak beter willen maken. Dit is een moment in je opleiding waar jouw mening telt en er ook effectief iets mee wordt gedaan. “

Wanneer kan je vakfeedback geven?

Er zijn verschillende momenten in een academiejaar waarop je gevraagd wordt om feedback te geven: bij het begin van het academiejaar over opleidingsonderdelen van het tweede semester van het jaar voordien, in februari over de opleidingsonderdelen uit het eerste semester en in juli over de laatstejaarsvakken voor de studenten die afstuderen. Je krijgt een e-mail met link naar Oasis waar je jouw feedback kan doorsturen. De deadline wordt bepaald door je faculteit.