Refurbishing Three-Phase Synchronous Reluctance Machines towards Improved and Reliable Five-Phase Drive Systems

Promovendus/a
Albassioni, Kotb Basem Tawfiq
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering
Curriculum
Master of Science Degree in Engineering, Minufiya University, Egypte, 2016
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Omvormen van driefasige synchrone reluctantiemachines naar verbeterde en betrouwbare vijffasige aandrijfsystemen
Promotor(en)
prof. Peter Sergeant, vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering - prof. Elwy El-Kholy (Menoufia University, Egypte) - dr. ir. Mohamed Ibrahim, vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - prof. Nicola Bianchi (Università degli Studi di Padova, Italië) - prof. Guillaume Crevecoeur (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Luc Dupré (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Elwy El-Kholy (Menoufia University, Egypte) - prof. Ayman El-Refaie (Marquette University, VS) - dr. ir. Mohamed Ibrahim (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering) - prof. Peter Sergeant (vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)

Korte beschrijving

Het hoofddoel van dit proefschrift is het omvormen van bestaande driefasige SynRMs tot vijffasige machines. Dit omvormen is nuttig bij een renovatie van oude bestaande motoren, die zo een tweede leven krijgen met bovendien betere prestaties. Bij de eerste renovatiemethode wordt de bestaande driefasige SynRM opgewaardeerd tot een vijffasige SynRM door de bestaande stator te vervangen door een andere en de bestaande rotor te behouden. Een multi-objectieve optimalisatie op basis van een enkel criterium wordt toegepast om het optimale ontwerp voor de vijf-fasen SynRM te verkrijgen. De prestaties van de vijffasige SynRM die in de eerste methode werden geïntroduceerd, worden verder verbeterd door gebruik te maken van een gecombineerde ster-vijfhoekwikkeling in plaats van de conventionele sterwikkeling. Bij een tweede renovatiemethode wordt de bestaande driefasige stator herwikkeld om een m-fasige wikkeling te verkrijgen (stator en rotor blijven ongewijzigd). Dit doctoraat legt uit hoe een bestaande standaard driefasige SynRM kan worden herwikkeld om een meerfasige SynRM met verbeterde prestaties te creëren. De voorgestelde wikkeltechniek is gebaseerd op de “star-of-slots” theorie. Voor methode 2 wordt ook een nieuwe wikkelmethode voorgesteld om een gecombineerde ster-vijfhoekconfiguratie te verkrijgen, ditmaal met behulp van de bestaande standaard driefasige statorframes.

Praktisch

Datum
Dinsdag 30 augustus 2022, 16:00
Locatie
leslokaal Rudolf E. Richter, gebouw 131 Volta, gelijkvloers, Technologiepark Zwijnaarde 131, 9052 Zwijnaarde
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be