Advanced Computational Fluid Dynamics Modelling of Water Sprays in Fire-Driven Flows

Promovendus/a
Thielens, Martin
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen
Curriculum
Master of Fire Safety Engineering, Universiteit Gent, 2018
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: Fire Safety Engineering
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. Tarek Beji, vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen - prof. Bart Merci, vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen
Examencommissie
voorzitter prof. Patrick De Baets (decaan) - prof. Tarek Beji (vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen) - prof. Anthony Collin (Université de Lorraine, Frankrijk) - prof. Tom De Mulder (vakgroep Civiele Techniek) - prof. Geraldine Heynderickx (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - prof. Delphine Laboureur (von Karman Institute for Fluid Dynamics) - prof. Bart Merci (vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen )

Korte beschrijving

Het is bekend dat watersprays een efficiënt middel zijn voor brandbeheersing en -bestrijding, zoals is aangetoond door verschillende grootschalige en kleinschalige experimentele proeven. De empirische benadering verschaft echter onvoldoende inzicht in de complexe onderliggende fysica om de efficiëntie van sprinklers en watermistsystemen te optimaliseren en om veralgemeende engineering correlaties en/of algemene ontwerp- en installatieregels te ontwikkelen. In deze doctoraatsthesis zijn de mogelijkheden van numerieke modellering grondig onderzocht. Meer specifiek zijn verschillende belangrijke fysische modellen (gerelateerd aan de aerodynamica en de warmte- en massaoverdracht van waterdruppels), die geïmplementeerd zijn in een Computational Fluid Dynamics code die gebruikt wordt voor fire safety engineering, in detail onderzocht. Submodellen die niet state-of-the-art waren, worden verbeterd, op basis van beschikbare experimentele gegevens en vorderingen die in andere onderzoeksgemeenschappen zijn gemaakt. De beoordeling van de modelleercapaciteiten is gebaseerd op een rigoureuze verificatie- en validatieprocedure binnen een stapsgewijze benadering (bijvoorbeeld van het geval van een enkele waterdruppel tot een volledige waternevel). De tijdens het doctoraat ontwikkelde en/of gewijzigde codes zijn online beschikbaar om de continuïteit van het werk te waarborgen. De verwachte vorderingen op dit gebied moeten het gebruik van CFD als een betrouwbaarder instrument bij het ontwerp van actieve brandbestrijdingssystemen bevorderen.

Praktisch

Datum
Dinsdag 4 oktober 2022, 17:30
Locatie
auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent

Meer info

Contact
decanaat.ea@UGent.be