The use of population models as a tool to predict effects of metals on trout species

Promovendus/a
Janssen, Sharon
Faculteit
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie
Curriculum
Master of science in Biology (2018, Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland)
Academische graad
Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Karel De Schamphelaere, BW22 - Dr. Karel Viaene, Arche consulting, Gent
Examencommissie
Prof. dr. ir. Eveline Volcke (Voorzitter), BW24 - Prof. dr. ir. Peter Goethals (Secretaris), BW22 - Dr. Aisling Daly, BW26 - Dr. Adam Ryan, International Zinc Association, USA - Dr. Jannicke Moe, Norwegian Institute for Water Research (NIVA)

Praktisch

Datum
Dinsdag 13 december 2022, 16:00
Locatie
A0.1 Academieraadzaal (A0.030), Blok A, Coupure Links 653, 9000 Gent