Design and Fabrication of Textile-Based Dry Electrodes for ECG Monitoring

Promovendus/a
Nigusse, Abreha Bayrau
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Curriculum
Master of Education in Textile Technology, Bahir Dar University, Ethiopië, 2014
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Ontwerp en productie van droge textielelektroden voor ECG-monitoring
Promotor(en)
prof. Lieva Van Langenhove, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde - dr. Benny Malengier, vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde
Examencommissie
voorzitter em. prof. Luc Taerwe (eredecaan) - prof. Jan De Pooter (vakgroep Inwendige ziekten en Pediatrie) - dr. Benny Malengier (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. Desalegn Alemu Mengistie (California Polytechnic State University, VS) - prof. Patrick Segers (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen) - prof. Lieva Van Langenhove (vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde) - dr. Glenn Van Steenkiste (vakgroep Interne Geneeskunde, Voortplanting en Populatiegeneeskunde) - prof. Jan Vanfleteren (Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)

Korte beschrijving

Met de snelle ontwikkeling in technologie en de steeds toenemende eisen van mensen, wordt van textiel verwacht dat het naast het warm en comfortabel maken van mensen ook extra functionaliteiten vertoont. Dit leidde tot de ontwikkeling van "slim textiel" (smart textile). Slim textiel zijn materialen die hun gedrag kunnen veranderen als reactie op de invloed van externe factoren. Hoewel draagbaar slim textiel op alle gebieden van ons leven kan worden gebruikt, is de gezondheidszorg het meest opmerkelijke marktgebied. Draagbare medische apparaten kunnen verschillende elektrische fysiologische activiteiten bewaken. Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van textielelektroden voor ECG-monitoring, het vergelijken van hun prestaties en het ontwerpen van een draagbaar ECG-monitoringsysteem door ontwikkelde elektroden te integreren in een in de handel verkrijgbare schouderband. De ECG-acquisitieprestaties van de ontwikkelde elektroden onder verschillende situaties werden bestudeerd. De ontwikkelde textielelektroden zijn met succes gebruikt voor ECG-monitoring (van mens en dier) en de verkregen resultaten hebben aangetoond dat de elektroden het potentieel hebben om de commerciële Ag/AgCl-elektroden voor langdurige ECG-bewaking te vervangen. De ontwikkelde elektroden zijn in staat ECG-signalen op te vangen, zowel in statische als dynamische omstandigheden, en de signaalkwaliteit neemt toe met een toename van de elektrodegrootte en houddruk.

Praktisch

Datum
Donderdag 22 december 2022, 17:00
Locatie
leslokaal 1.1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde

Meer info

Contact
Doctoraat.ea@UGent.be