The pursuit of understanding hydrolysable tannins in poultry nutrition

Promovendus/a
Buyse, Kobe
Faculteit
Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep
Vakgroep Veterinaire en Biowetenschappen
Curriculum
Buyse Kobe werd geboren op 21 september 1993 te Ieper. Hij behaalde in 2011 het diploma secundair onderwijs in de richting Wetenschappen-Wiskunde in het Sint-Vincentius college te Ieper. In 2017 behaalde hij het diploma Master in de Diergeneeskunde (optie varken pluimvee en konijn). Tijdens de studies in de diergeneeskunde behaalde hij het certificaat topstudent en ontving de prijs voor de beste masterproef in de varkens gezondheidzorg. Na een jaar praktijkervaring als dierenarts in de varken- en pluimveesector startte hij zijn doctoraat aan het ILVO in samenwerking met Universiteit Gent en Sanluc International om de kennis naar werkingsmechanismen van kastanje tannines te verbreden. Deze studie werd uitgevoerd onder begeleiding van Prof. dr. Geert Janssens, dr. Marta Lourenço en dr. Evelyne Delezie en gefinancierd door VLAIO. Kobe begeleide masterproeven en hielp mee met verschillende studies aan het ILVO waarvan de onderzoeksresultaten werden gepresenteerd op verschillende (inter)nationale congressen. Daarnaast volgde hij meerdere specialisatiecursussen en is eveneens (co-)auteur van meerdere publicaties al dan niet gerelateerd aan zijn doctoraat.
Academische graad
Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen
Taal proefschrift
Nederlands
Promotor(en)
Prof. dr. G. Janssens, Faculteit Diergeneeskunde, UGent - dr. M. Lourenço, ILVO - dr. E. Delezie, ILVO

Korte beschrijving

In deze thesis werden verschillende aspecten van tannines uit kastanjehout onderzocht als additief in pluimveevoeding om zo het werkingsmechanisme ervan te achterhalen. Een reeks experimenten (I tot V) werd uitgevoerd om de effecten van tannines specifiek te achterhalen i) op de prestaties van vleeskuikens en leghennen; ii) op vlees- en eikwaliteit; iii) op lichaamsgroei; iv) op metabolisme en v) op de farmacokinetiek van gallus- en ellaginezuur. De bevindingen van deze experimenten en de kritische beschouwingen werden gebundeld en komen aan bod in de verschillende hoofdstukken van deze thesis.

Praktisch

Datum
Dinsdag 31 januari 2023, 16:00
Locatie
IlVO plant, Caritasstraat 39, 9090 Melle

Indien u de receptie wenst bij te wonen, gelieve in te schrijven vóór 24 januari 2023 per e-mail op Kobe.Buyse@ilvo.vlaanderen.be