TBM - Toegepast Biomedisch onderzoek met een primair Maatschappelijke finaliteit

Lopende TBM-projecten (toegekend vóór 01/01/2016) worden verder opgevolgd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Wat?

Het programma TBM voorziet in de financiering van biomedisch onderzoek dat zich richt op nieuwe vormen van therapie en/of diagnose, dat zich reeds ver in het traject van ontdekking naar klinische toepassing bevindt en dat een duidelijke maatschappelijke toepasbaarheid biedt met nog geen industriële interesse op het ogenblik van indiening.

Om de interactie met de doelgroep te stimuleren wordt er zeer sterk aangeraden om een begeleidingscommissie samen te stellen vanaf de projectvoorbereiding. De commissie bestaat uit partijen die betrokken zullen worden in het verdere utilisatietraject (patiëntenverenigingen, mutualiteiten, beroepsverenigingen, woon-zorgcentra, ...). 

Het steunpercentage is 100%. De projectbegroting ligt tussen 215.000 EUR en 850.000 EUR. Voor grote of multicentrische trials kan uitzonderlijk tot 1.275.000 EUR gevraagd worden.

De looptijd is 2 tot 4 jaar en is niet verlengbaar.

Voorwaarden

 • Aanvragers: Vlaamse onderzoekscentra (universitaire ziekenhuizen, universiteiten, hogescholen en SOC's)
 • Géén bedrijven in consortium
 • Minstens 10% van het budget wordt door een Vlaams ziekenhuis (of ITG) aangevraagd
 • Niet-Vlaamse onderzoekscentra: max. 20% van het budget

Hoe indienen?

 1. Projecttransfer van de hoofdpromotor naar de instelling van de promotor.
 2. Indiening projectvoorstel door instelling bij FWO.

Digitaal: via e-loket van FWO

De taal van indiening is Engels.

De evaluatie gebeurt tweeledig:

 • Op basis van de wetenschappelijke kwaliteit
 • Op basis van de utilisatie-waarde

De projecten worden aan een aantal externe deskundigen voorgelegd, die het voorstel zullen bespreken en evalueren op een vergadering bij FWO. Er wordt een korte interactie tussen aanvragers en experten voorzien tijdens die vergadering, om een antwoord te verstrekken op de meest cruciale vragen van de experten.

  Toekenning

  De toekenningen worden bekendgemaakt in juli via de website van FWO.

  Goedgekeurde projecten starten op 1 oktober

  Indien er meerdere partijen in het consortium zitten, wordt er een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. Neem hiervoor contact op met de afdeling TechTransfer (Karen.Cure@UGent.be).

  Meer informatie

  Contact

  UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie