Landbouw-trajecten

Timing

De oproep wordt jaarlijks gelanceerd, met indiendatum eind november.

Wat?

Landbouw-trajecten beogen het verwerven van innovatieve oplossingen op relatief korte termijn voor een concrete probleemstelling in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. De onderzoeksresultaten moeten resulteren in aantoonbare veranderingen, met een duidelijke economische meerwaarde voor de (ruime) doelgroep.

In een landbouw-traject moet zowel de kennisverwerving, kennisoverdracht als het concreet toepassen van de kennis bij de doelgroepbedrijven vervat zitten.

De projecten moeten gericht zijn op de bevordering van de sector en niet op het oplossen van problemen van individuele land- en tuinbouwbedrijven. De projectresultaten worden verspreid naar een zo ruim mogelijke groep van bedrijven.

Om de interactie met de doelgroep te stimuleren dient er een gebruikerscommissie samengesteld te worden. Die bestaat uit bedrijven en organisaties die de doelgroep zo ruim mogelijk vertegenwoordigen. De leden van de gebruikerscommissie staan via een financiële bijdrage in voor de cofinanciering van 10% van de projectkosten.

De looptijd is in principe 4 jaar, maar kan minimaal 2 jaar en maximaal 6 jaar zijn. De looptijd is niet verlengbaar.

Voorwaarden

 • Aanvragers: Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs, onderzoeksorganisaties of praktijkcentra
 • Alleen of in samenwerkingsverband
 • Niet-Vlaamse partner(s) zijn toegelaten, indien relevant voor het project, maar enkel als onderaannemer
 • Max. 8 voltijdse equivalenten (vte's)

Hoe indienen?

De taal van indienen is het Nederlands.

Procedure:

 1. Neem contact op met de afdeling Onderzoekscoördinatie () voor de opmaak van uw budget. Geef de voorziene personeelsbezetting door en eventueel hoeveel werkingsmiddelen u voorziet.
 2. Maak een nieuw project aan op het online-platform van VLAIO en bezorg ons de link.
 3. Van zodra uw project klaar is om in te dienen, zullen wij de aanvraag laten ondertekenen (elektronisch, via eID) door de rector of een gemachtigde.
 4. Evaluatie. Er vindt een interactie met een VLAIO-adviseur plaats. Nadien worden de aanvragen door externe deskundigen geëvalueerd op o.a. impact van het project en kwaliteit van de projectuitvoering.

Toekenning

De toekenningen worden bekendgemaakt in maart.

Indien er meerdere partijen in het consortium zitten, wordt er een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. Neem hiervoor contact op met de afdeling TechTransfer (Karen.Cure@UGent.be).

Meer informatie

  Contact

  Afdeling Onderzoekscoördinatie