Workshop Big Ideas in STEM-onderwijs

Voor leerkrachten lager onderwijs (3de graad) en secundair onderwijs


Een didactiek die start van grote kernideeën waarbij het leggen van verbanden tussen de verschillende STEM-disciplines centraal staat? Een didactiek waar ideeën, perspectieven en denk- en werkwijzen een belangrijke rol spelen? Dat is Big ideas in STEM! Tijdens de workshop ontdek je enkele STEM-projecten die werden uitgewerkt voor verschillende leeftijden en/of verschillende onderwijsvormen (ASO, BSO, TSO, KSO). Je leert de didactiek van Big ideas gebruiken om een STEM-project op maat van jouw klas te ontwerpen met aandacht voor de interesses en sterktes van jouw leerlingen.

Trainer: Katrien Strubbe