Workshop Wiskunde voorspelt

Voor leerkrachten secundair onderwijs (2de en 3de graad)

Wiskunde speelt een belangrijke rol wanneer je biologische of natuurlijke processen wil begrijpen: met een wiskundig model kan je de verspreiding van ziektes beschrijven, klimaatverandering voorspellen of de interactie tussen diersoorten beter begrijpen. Tijdens deze workshop zet je een natuurlijk proces om in een wiskundige beschrijving. Later zal je de in silico (= in computerchips) experimenten opzetten, uitvoeren en analyseren met behulp van Jupyter Notebooks. Tot slot toets je de verkregen resultaten aan de realiteit.

Trainer: Jan Baetens