Vermindering op het studiegeld

Voor wie

Indien je inschrijft met diplomacontract voor een bacheloropleiding, master-na-bacheloropleiding, schakelprogramma, voorbereidingsprogramma of educatieve masteropleiding kan je - onder bepaalde voorwaarden - genieten van vermindering op het studiegeld en studeren aan beurstarief of bijnabeurstarief.

  • Dit geldt ook wanneer je één of meerdere creditcontracten afsluit met aparte opleidingsonderdelen uit bovengenoemde opleidingen.
  • Dit geldt NIET wanneer je inschrijft via examencontract of wanneer je inschrijft voor een master-na-masteropleiding, een postgraduaatsopleiding, een doctoraat, een micro-credential of een permanente vorming.

Hoe aanvragen

  • Je vraagt een studietoelage aan bij de Vlaamse overheid
    De afdeling Studietoelagen meldt ons elektronisch haar beslissingen waarna er automatisch een aangepaste verrekening van je studiegeld gemaild wordt.
    Dit kan 2 tot 3 weken duren na bekendmaking.
  • Indien je geen studietoelage van de Vlaamse overheid ontvangt dan kan je laten onderzoeken of je in aanmerking komt voor een vermindering op het studiegeld bij UGent. Meer info op: Oasis.ugent.be - ga naar het onderdeel Sociale Dienst onder Algemeen.

Voorwaarden

Voor hulp bij het aanvragen van een studietoelage kan je terecht bij de Sociale Dienst.

Niet-EER studenten

Kom je uit een OESO/DAC erkend ontwikkelingsland of bezit je een elektronische verblijfskaart die in aanmerking komt voor het studeren aan EER-tarief dan kan je een studietoelage bij de Vlaamse overheid aanvragen of indien je niet voldoet aan de studievoorwaarden, vermindering op het studiegeld bij UGent.

Contact